Geodetické práce

Ponúkame Vám geodetické práce :
vyhotovovanie geometrických plánov na :
zameranie stavieb ku kolaudácií
zameranie rozostavaných stavieb k úverom
zameranie pozemkov
majetkoprávne vysporiadanie pozemkov
vyznačenia vecného bremena
vytyčovanie hraníc pozemkov
vytyčovanie stavieb
polohopisné a výškopisné plány
výkupové elaboráty
V prípade Vášho záujmu alebo otázky nás prosím kontaktujte v uvedenom formulári.

Formulár na cenovú ponuku