Energetické certifikáty

Ponúkame Vám vypracovanie energetických certfikátov budov. Na základe zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov, každá budova ktorá sa bude predávať, prenajímať alebo sa bude kolaudovať musí mať vypracovaný certifikát energetickej hospodárnosti budovy. Sme obchodné zastúpenie spoločnosti TWG-energo, s.r.o. pre región Turca.
Primárnym dôvodom na zavedenie energetického certifikátu budov, je znižovanie energetickej náročnosti budov. Ako prostriedok k dosiahnutiu tohto cieľa je hodnotenie stavieb z pohľadu na spotrebu energie. Tak ako poznáme štítky na domácich spotrebičoch , tak sa budú označovať aj budovy. Energetická hospodárnosť budovy = prevádzkové náklady. Energetický certifikát , bude v budúcnosti zohrávať dôležitý faktor pri určovaní ceny nehnuteľnosti.
Po kvalifikovanej obhliadke objektu , vyhotovení fotodokumentácie a vyplnení dotazníku , budú tieto informácie odovzdané skúsenému a kvalifikovanému týmu odborníkov , ktorý Vám vypracujú energetiucký certifikát so všetkými prílohami obsahuje približne 30 strán.
Energetický certifikát budov Vám vypracujeme na všetky zákonom stanovené objekty. V prípade záujmu zabezpečíme meranie objektov termovíziou spolu s vyhodnotením stavu objektu.
V prípade Vášho záujmu alebo vypracovanie cenovej ponuky nás prosím kontaktujte v uvedenom formulári a dohodnite si osobné stretnutie.

Formulár na cenovú ponuku