Súbory na stiahnutie

 • Súhlas obce
 • Súhlas obce s odňatím + spojenie stavebného konania s územným konaním. Podáva sa na stavebnom úrade.

 • Žiadosť o stavebné povolenie
 • Žiadosť o vydanie stavebného povolenia. Podáva sa na stavebnom úrade.

 • Žiadosť o vydanie BPEJ
 • Žiadosť o vydanie BPEJ. Podáva sa na príslušnom Obvodnom pozemkovom úrade. V obciach , kde bol vyhotovený ROEP BPEJ vydáva príslušná správa katastra..

 • Žiadosť o vydanie rozhodnutia
 • Žiadosť o vydanie rozhodnutia o trvalé alebo dočasná odňatie poľnohospodárskej pôdy.

 • Žiadosť Hydromeliorácie
 • Žiadosť o vydanie stanoviska k existencii hydromelioračných zariadení.

 • Žiadosť o vydanie stanoviska ( životné prostredie )
 • Žiadosť o vydanie stanoviska k odňatiu z PP a LH. Žiadosť sa podáva na obvodnom úrade životného prostredia.