Realitné služby

Ponúkame Vám vypracovanie kúpnej , darovacej , nájomnej zmluvy , zmluvy o budúcej zmluvy , vypracovanie znaleckých posudkov , sprostredkovanie predaj a kúpy nehnuteľností.
Ponúkame Vám aj služby na úseku katastra a to vybavenie výpisov z listov vlastníctva , snímok z máp a pozemkovoknižných vložiek ako aj odborné poradenstvo na úseku katastra ( katastrálne konania , spory , ROEP atď.
V prípade Vášho záujmu alebo otázky nás prosím kontaktujte v uvedenom formulári.

Objednávkový formulár